Blidinje 2016.

Prošlog je vikenda Udruga dijabeti?ara u Županiji Zapadnohercegova?koj organizirala izlet u jedinstveni ambijent parka prirode „Blidinje“. Nitko od 35 sudionika nije ostao ravnodušan prekrasnom ambijentu, fantasti?noj atmosferi, razmjeni iskustava te upotpunjenju informacija vezanih za še?ernu bolest.

Doga?aj je bio rezultat projekta „Edukacijom do zdravlja“ koji je bio usmjeren na najmanje dijabeti?are s podru?ja ZHŽ-a kao i ?lanove njihovih obitelji. Lijepo i pou?no je bilo ?uti savjete dr. Marije Vranješ iz Gruda, dr. Melanie Kvesi? iz Širokog Brijega kao i iskustva i povijest bolesti ili stanja kod svakog dijabeti?ara.

Na prakti?an se na?in podsjetilo kako fizi?ka aktivnost povoljno utje?e na bolju regulaciju še?erne bolesti. Par kilometara šetnje po skijaškim stazama, usponu i nizbrdici i do 50%, šumskim puteljcima prekrasnog ambijenta je rezultiralo niskim vrijednostima glukoze u krvi, poboljšanju kondicije, zapravo jednom ugodnom doživljaju i korisnoj aktivnosti.

Projekt su podržali i sponzorirali Zavod za zdravstveno osiguranje ZHŽ-a, Op?ina Grude te Ured za Hrvate izvan RH iz Zagreba.