Najava: Radio emisije "Zajedno mijenjamo dijabetes"

U utorak, 12. ožujka 2013. , prva u nizu radio emisija ?e biti na Radiju Ljubuški s po?etkom u 13h. Naime, radi se o projektu "Zajedno mijenjamo dijabetes" u organizaciji naše udruge gdje ?e se sudjelovati na sve ?etiri op?inske radio postaje u našoj županiji: Radio Ljubuški, Radio Posušje, Radio Široki Brijeg i Radio Grude. Cilj je kvalitetnije i ozbiljnije dizati svijet o dijabetesu ali isto tako svakom dijabeti?aru predstaviti našu mladu udrugu, odnosno omogu?iti mu da što prije do?e do informacija i materijala kako bolje kontrolirati svoju bolest.
Na Radiju Ljubuški ?e sudjelovati dr. Ivan Landeka i dijabeti?ar Vjekoslav Pavkovi?, tajnik Udruge dijabeti?ara u ŽZH. Emisiju možete pratiti na radio frekvenciji 99,4 FM ili on-line preko Live streaminga Radija Ljubuški (link).

Sljede?a emisija ?e biti na Radiju Posušje u ponedjeljak, 18.ožujka 2013. godine s po?etkom u 15h.