Prijavi se

Poštovani posjetitelju,

razlog što ?itate sadržaje ove naše stranice leži zasigurno u tome što ste baš Vi oboljeli od še?erne bolesti ili netko drugi iz Vaše uže ili šire obitelji. To nam svakako nije drago ali isto tako nam je drago ako Vam možemo pomo?i na bilo koji na?in.

A naravno da možemo i ho?emo.

 

Ova naša udruga je osnovana isklju?ivo radi unaprije?ivanja kvalitete života oboljelih od dijabetesa ili ?lanova njihovih obitelji što zna?i da ?emo nastojati da niti jedan dijabeti?ar u Županiji Zapadnohercegova?koj i šire ne ostane uskra?en za bilo kakvu informaciju, saznanje ili podatak koji ?e poboljšati njegov život u borbi protiv ove tihe bolesti.

?est pridjev še?ernoj bolesti je "gospodska" što se mi u našoj državi nikako ne možemo složiti s time. Odnosno možemo ako ?emo izdvajati znatna financijska srestva za kontrolu. Naravno da to nismo u mogu?nosti te nam je prvi cilj ukazati na to nadležnim institucijama jer ako smo zdravstveno osigurani, želimo da se to u cijelosti ispoštuje.

U ovom naumu nam je potrebna naravno i Vaša pomo?.

S toga, u slijede?im recima se možete prijaviti u našu evidenciju o dijabeti?arima da bi znali koliki nas broj podržava u našim namjerama i ciljevima. Za uzvrat ?emo svakako nastojati da sa zajedni?kim okupljanjima, putovanjima, u?estalijom kominikacijom sa stru?nim osobama i me?u nama samima omogu?imo što kvalitetnije razmjenjivanje razli?itih iskustava koja ?e nam zasigurno doprinijeti boljem razumijevanju še?erne bolesti.

Naša vrata su širom otvorena za sve dobronamjerne ljude, za sve one koji žele doprinijeti boljem radu udruge, pomo?i na bilo koji na?in da se ona održi kroz generacije u budu?nosti. Po statutu imamo upravni odbor koji donosi sve glavne odluke udruge i koji se sastoji od po 1 ?lan iz svake op?ine u našoj županiji ali ga isto tako želimo proširiti da svaki taj ?lan u svojoj op?ini formira tako?er lokalni upravni odbor te da na taj na?in sudjeluje što više osoba u radu i odlukama.

Molimo Vas da ostavite Vaše podatke za našu evidenciju. To Vas ne?e i ne može ništa koštati ve?, naprotiv, može Vam donijeti samo ugodne trenutke u Vašem životu.

Dobro nam došli!Za one koji žele punopravno ?lanstvo u udruzi, potrebno je uplatiti ?lanarinu koja iznosi 12,00 KM godišnje.


Primjer uplatnice