Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

U?lanjivanje inicijatora u ve? postoje?u udrugu dijabeti?ara

Prilikom kontaktiranja službenih osoba za registraciju udruge u prostorijama Vlade ŽZH dobivena je informacija da takva jedna udruga ve? postoji. Naravno da se odmah stupilo u kontakt s osniva?ima te naišlo na jedno tro?lano i kolegijalno ?lanstvo koje je bilo tek u za?ecima  svoga djelovanja.

Tom prilikom su osniva?i u prostorijama MZ Lijeva obala iz Širokog Brijega sazvali drugu skupštinsku sjednicu koja je ujedno bila i izborna, odnosno gdje su inicijatori dobili titule ?lanova te su svi zajedno izabrali novo rukovodstvo udruge. Ne na zahtjev novih ?lanova ve? zbog toga što je postoje?e rukovodstvo to zahtijevalo. Napravljena je i izmjena statuta gdje su se tijela udruge promijenila na:

-          predsjednik
-          tajnik
-          blagajnik
-          upravni odbor   i
-          nadzorni odbor

Novi predsjednik je postao Tomislav Alilovi? iz Ljubuškog a dosadašnji Josip Musa iz Širokog Brijega je zauzeo mjesto blagajnika. Za tajnika je postavljen Vjekoslav Pavkovi? a za predsjednicu upravnog odbora Draga Begi?. ?lanovi upravnog odbora su iz razli?itih op?ina ŽZH: Tomislava Manduri?, Mirjana Musa, Žarko Burnoza i Željko Bandi?. Nadzorni odbor je tako?er morao biti istog sastava i to: Radoslav Manduri?, Milka Martinovi?, Ljubo Brzica i Josip Nui?. Za predsjednicu nadzornog odbora je izabrana Ivana Rezi?.

Najkomunikativnije je bilo pod 13. to?kom dnevnog reda pod nazivom „Razno“ gdje su svi nazo?ni pri?ali o svojim iskustvima u borbi protiv še?erne bolesti. Razmjena iskustava i me?usobno upoznavanje ?lanova je uistinu potrajalo te su svi bili identi?nog mišljenja da dijabeti?ari nemaju niti približno podršku Zavoda za zdravstveno osiguranje u kontroli svoje še?erne bolesti.

Vjeko Pavkovi?

 

Komentari 

 
0 #1 david 2011-10-31 16:49
vidi mene
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut