vedsko istraivanje, provedeno na 23.200 ena, pokazalo je da se rizik od razvoja raka dojke pove?ava ukoliko je ena pretila ili ima dijabetes nakon ezdesete godine. Prethodna istraivanja pokazala su vezu izme?u pretilosti i raka dojke, ali veza izme?u dijabetesa i raka dojke nije bila razjanjena.

 

Kako smo i najavljivali, Udruga dijabeti?ara u upaniji Zapadnohercegova?koj je obiljeila 14. studeni, Svjetski dan e?erne bolesti. U?inili su to u sve ?etiri upanijske op?ine: irokom Brijegu, Posuju, Grudama i Ljubukom. Glavni dio projekta je bilo besplatno mjerenje GUK-a odnosno e?era u krvi svim zainteresiranim gra?anima.

 

Svjetski dan dijabetesa; do 2025. dijabetes ?e poga?ati 380 mil ljudi?!

Svjetska zdravstvena organizacija i Me?unarodni savez dijabeti?ara proglasili su 1991. godine 14.studeni Svjetskim danom e?erne bolesti.

Tog dana, davne 1871. godine, ro?en je Frederick Banting koji je zajedno s Charlesom Bestom 1921. godine u Kanadi otkrio inzulin. Milijunima dijabeti?ara irom svijeta inzulin zna?i ivot.

 

Broj oboljelih od dijabetesa zadnjih godina je u naglom porastu a tendencija rasta je neminovna i u budu?nosti ovim na?inom ivota odnosno ishrane. Podatak je vezan za svjetsku statistiku iz koje ne izlazi niti Bosna i Hercegovina koja broji preko 100 tisu?a dijabeti?ara me?u svojim iteljima. Zanimljiv je podatak da njih ?ak 5 % jo nisu niti spoznali da su oboljeli od e?erne bolesti.

 

U cilju kvalitetnijeg djelovanja, pojedini ?lanovi Udruge dijabeti?ara u ZH su posjetili rukovodstvo Udruge dijabeti?ara Br?ko distikta, udruenja s viegodinjim staom te s dosta realiziranih projekata i aktivnosti u svojoj prolosti.

Susret se zbio u slubenim prostorijama udruge iz Br?kog gdje su doma?ini ugodno do?ekali svoje goste iz Hercegovine.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut